Deichman Oslo fengsel

 
Deichman består av 22 bibliotek over hele Oslo. Vi har også flere spesialavdelinger for innbyggere som trenger et tilpasset bibliotektilbud, deriblant et bibliotek for de innsatte og ansatte i Oslo fengsel.
 
Oslo fengsel er en varetektsavdeling med 220 plasser for menn.
 
Spesialbibliotekar: Hilde Koldre
Avdelingsleder: Hilde Einan
 

Åpningstider: 

Tirsdag til fredag 09.00 - 15.00
 

Postadresse:

Deichman Oslo fengsel
P.b. 9292 Grønland
0134 OSLO
 

Åpningstider:

Deichman Oslo fengsel
+ 47 23 30 15 00