Leseombud

Leseombud i Oslo er døråpnere inn i bøkenes verden.
 
Vi ønsker å tilrettelegge boksamlingen og tilbudet slik at alle som ønsker det skal finne bøker som passer - uansett leseevne.
 
Vi har et samarbeid med foreningen Leser søker bok om en leseombudsordning i bydelen. 
 
Har du lyst til å lese høyt for andre og ønsker du å bli leseombud, ta kontakt med Kaia Nielsen Kjøs på e-post kaianielsen.kjos@deichman.no.