Deichman Bredtveit

 
Deichman har flere spesialavdelinger for innbyggere som trenger et tilpasset bibliotekstilbud, deriblant et bibliotek for de innsatte og ansatte ved Bredtveit fengsel.
 
Bredtveit er fengsel og forvaringsanstalt med 45 plasser for kvinner.
 
 

Åpningstider:

Mandag - fredag 08.30 - 15.00

Biblioteket er betjent av bibliotekar i åpningstiden,  ellers er det selvbetjent.
 
Spesialbibliotekar Liv Stensby.
 

Postadresse:

Deichman Bredtveit
P.b. 1 Kalbakken
0901 OSLO

 

Åpningstider: